کارآفرینی و اشتغال زایی

کشور ما هر سال نیاز شدیدی به کارآفرینی و اشتغالزایی برای جوانان دارد داشتن کسب و کار و یا شغلی که بتوانیم امورات زندگی را بگذرانیم از ضروریات جامعه امروزی به حساب می آید وصا برای جوانانی که فارغ‌التحصیل می‌شود و دوست دارند بعد از گذراندن دوران تحصیلات وارد محیط کار شوند تا هم درآمد خوب داشته باشند و هم تجربیات بیشتری را کسب کند هر ساله تعداد قابل توجهی از جوانان با ورود به مجموعه ثروت آفرینان و آینده و با استفاده از فرصت هایی که در اختیارشان گذاشته می شود باشکوفایی ثروت درونی خود باعث رشد فردی و رشد مالی خود شدند
ثروت آفرینان آینده در این بخش شرایطی را فراهم ساخته برای همه جوانان فارغ التحصیل و دانشجو تا بتوانند برای اثبات خود از این فرصت های استثنایی استفاده نمایند